Phòng học các lớp tiếng Anh trẻ em khóa 90, khai giảng ngày 30/07/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến phụ huynh và học viên phòng học các lớp tiếng Anh trẻ em khóa 90, cụ thể:

- Khai giảng: 30/07/2016

- Thời gian học: Thứ bảy và chủ nhật, khóa học 9 tuần

- Phòng học các lớp tiếng Anh trẻ khóa 90:

 + Xem file đính kèm

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT. Điện thoại: 0710 36 55 888

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT. Điện thoại: 0710 38 31 555