Phòng học các lớp tiếng Anh trẻ em khóa 81, khai giảng ngày 28-11-2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến phụ huynh và học viên phòng học các lớp tiếng Anh trẻ em khóa 81, cụ thể:

- Khai giảng: 28-11-2015

- Thời gian học: Thứ bảy và chủ nhật, khóa học 9 tuần

- Phòng học các lớp tiếng Anh trẻ khóa 81:

 + Buổi sáng

 + Buổi chiều

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT