Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ B1-B2 khai giảng 12/06/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn luyện thi Chứng chỉ Ngoại ngữ B1 – B2 khai giảng ngày 12/06/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 2, 4, 6

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

* Tài liệu: Học viên liên hệ tại Khu 1 – ĐHCT - Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 14/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 13/KHU 1

- Ôn thi B2 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 21/KHU 1