Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ A2,B1 khai giảng 28/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn luyện thi Chứng chỉ Ngoại ngữ A2, B1 khai giảng ngày 28/08/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 2, 4, 6

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

* Tài liệu: Học viên liên hệ tại Khu 1 – ĐHCT - Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

- Ôn thi A2 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 02/KHU 1

- Ôn thi A2 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 17/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 04/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 07/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 3: Phòng 09/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 4: Phòng 10/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 5: Phòng 13/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 6: Phòng 14/KHU 1

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555