Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 106, khai giảng ngày 31/07/2017

Phòng học Khóa 106
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 106DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 101/KHU 3
2 1065N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1-Khu 3 111/KHU 3
3 106SCH1T01 SC Hàn 1 tối (2,4) lớp 1-Khu 3 102/KHU 3
4 106SCH2T01 SC Hàn 2 tối (3,5) lớp 1-Khu 3 102/KHU 3
5 106I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2 15/KHU1
6 106IFT01 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1 103/KHU 3
7 106T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 113/KHU 3
8 1063A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 106/C2
9 1063A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 107/C2
10 1063A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 108/C2
11 1063A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 109/C2
12 1063A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
13 1063A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 (12 tuần)_Khu 2 110/C2
14 1063A22T04 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 4 (10 tuần)_Khu 2 104/C2
15 1063B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 10/KHU1
16 1063B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 06/KHU1
17 1063B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 01/KHU1
18 1063B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2 116/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555