Trung tâm Ngoại ngữ luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô, học viên và phụ huynh giúp Trung tâm phục vụ tốt hơn. Nhằm giúp chúng tôi có thể phản hồi thông tin góp ý cho bạn một cách nhanh chóng và chính xác, bạn vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.

* PHỤ TRÁCH CHÍNH

Ông Lưu Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc, Email: lnqhung@ctu.edu.vn

Ông Nguyễn Bửu Huân, Phó Giám đốc, Email: nbhuan@ctu.edu.vn

Bà Võ Phạm Trinh Thư, Phó Giám đốc,  Email: vptthu@ctu.edu.vn

Ông Lý Hồng Thái, Tổ trưởng chuyên môn, Email: lhthai@ctu.edu.vn

Ông Đặng Ngọc Giàu. Chánh Văn phòng, Email: dngiau@ctu.edu.vn

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CÁC CHI NHÁNH

Gửi lời nhắn

1 + 7 = ?