Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về kế hoạch khai giảng các lớp ngoại ngữ, cụ thể:

1. Kế hoạch khai giảng:

Khóa Lớp Kiến thức, Kỹ năng, Luyện thi Quốc tế Ôn thi Chứng chỉ (A, B, C) Ôn thi Chứng chỉ 6 bậc (A2, B1, B2)
95 07 – 11 – 2016 01 – 11 – 2016  
96 28 – 11 – 2016    
97 19 – 12 – 2016 20 – 12 – 2016 12 – 12 – 2016
98 09 – 01 – 2017    
99 13 – 02 – 2017 28 – 02 – 2017 20 – 02 – 2017
100 06 – 03 – 2017    
101 27 – 03 - 2017    
102 17 – 04 - 2017 18 – 04 – 2017  10 – 04 – 2017
103 15 – 05 - 2017   15 – 05 - 2017 
104 05 – 06 - 2017 27 – 06 – 2017   
105 26 – 06 - 2017 12 – 06 – 2017 
106 31 – 07 - 2017 25 – 07 – 2017    
107 21 – 08 - 2017 28 – 08 – 2017 
108 11 – 09 - 2017 05 – 09 – 2017    
109 02 – 10 - 2017 09 – 10 – 2017    
110 23 – 10 - 2017 14 – 11 – 2017  23 – 10 - 2017 
111 13 – 11 - 2017    
112 04 – 12 - 2017    
113  25 – 12 - 2017    

2. Danh mục lớp và học phí: Chọn theo đường dẫn này

3. Chương trình ưu đãi: -  Chương trình ưu đãi thường xuyên: Học viên Trung tâm; Sinh viên, VCNLĐ Trường ĐHCT, theo nhóm, đăng ký học trọn chương trình. - Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi 

4. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT,  xem địa chỉ tại đây

5. Thời gian thông báo thời khóa biểu: 14h00 vào ngày khai giảng tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Khu 1, Khu 2, Khu 3 Trường ĐHCT, Website: http://cfl.ctu.edu.vn/

Lưu ý: Nhằm tạo điều kiện cho học viên đăng ký học phù hợp với trình độ của người học, Trung tâm tổ chức thi xếp lớp vào thứ năm hằng tuần. Học viên đăng ký trước ngày thi ít nhất 2 ngày