Khai giảng các lớp Ôn luyện thi A2, B1 và Chứng chỉ NN Quốc gia A, B, C vào tháng 04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng lớp ôn luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

1. Lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 2 và 3 (A2 – B1):

- Khai giảng: 10/04/2017

- Thời gian học: từ 18:30, tối thứ hai, tư, sáu

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

2. Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc Gia:

- Khai giảng: 18/04/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:45, tối thứ ba, năm, bảy

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

3. Học phí: xem tại đây

4. Tư vấn và đăng ký học tại Văn phòng TTNN:

- Khu 1-ĐHCT, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292 36 55 888

- Khu 2-ĐHCT, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292 38 30 617

- Khu 3-ĐHCT, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292  38 31 555