Kết quả thi cuối lớp ngoại ngữ, ngày thi 18-19/11/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên kết quả thi cuối lớp ngoại ngữ, ngày thi 18-19/11/2015

- Kết quả thi cuối khóa: Đính kèm file

- Ngày khai giảng: Vui lòng chọn liên kết này

Chi tiết về kết quả kiểm tra cuối lớp, học viên vui lòng liên hệ Thầy Huỳnh Trọng Nghĩa qua email: htnghia@ctu.edu.vn