Hướng dẫn thí sinh đến các địa điểm tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh sơ đồ hướng dẫn đến các điểm tổ chức thi chứng chỉ:

- Sơ đồ các điểm tổ chức thi tại Khu 2_ĐHCT

Bản đồ đến Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT

Lưu ý: Hỗ trợ xem bản đồ tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm thi tại Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- ML: Nhà học Khoa Khoa học Chính trị (cổng A)

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- TS: Khoa Thủy sản (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

- DBDT: Khoa Dự bị Dân tộc (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 3-ĐHCT, Số 1- Lý Tự Trọng, TPCT