A. HỆ THỐNG TRA CỨU VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ:

TRA CỨU VBCC: Xem tại đây

B. DANH SÁCH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

NĂM 2015:

NĂM 2014: (đang cập nhật)