Địa chỉ liên hệ các Chi nhánh

*Chi nhánh 2 - TTGDTX KTTH HN CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 1A, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0710 3824 427

Đầu mối liên hệ
Chi nhánh Trung tâm
Bà Võ Mỹ Linh Ông Lý Hồng Thái
Mobile: 0937 999 603 Mobile: 0918 62 55 33
Email: mylinhtt10@yahoo.com.vn Email: lhthai@ctu.edu.vn

 

* Chi nhánh 3: Trà An

Địa chỉ: Trường THCS Trà An: Số 62, đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Binh Thủy, TPCT

Điện thoại: 0710 3841 260

Đầu mối liên hệ
Chi nhánh Trung tâm
Ông Nguyễn Văn Phong Ông Võ Minh Đức
Mobile: 0919 660 004 Mobile: 0946 372 731
Email: nvphongpt@gmail.com Email: vmduc@ctu.edu.vn

 

* Chi nhánh 4: Trường Trung cấp Miền tây

Địa chỉ: Số 130C-103D, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710 2222 55 77

Đầu mối liên hệ
Chi nhánh Trung tâm
Bà Trần Thị Kim Ba Ông Đặng Ngọc Giàu
Mobile: 0918 758 085 Mobile: 0919 093 450
Email: ttkba@ctu.edu.vn Email: dngiau@ctu.edu.vn

 

* Chi nhánh 5: Thốt Nốt

Địa chỉ: TTGDTX Thốt Nốt: Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TPCT

Điện Thoại: 0710 38 31 035

Đầu mối liên hệ
Chi nhánh Trung tâm
Ông Nguyễn Minh Hiệp Ông Huỳnh Trọng Nghĩa
Mobile: 0913 618 577 Mobile: 0908 265 728
Email: hiepphy63@gmail.com Email: htnghia@ctu.edu.vn

 

* Chi nhánh: Bình Minh

Địa chỉ: TTGDTX Bình Minh: Khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070 389 00 55

Đầu mối liên hệ
Chi nhánh Trung tâm
Ông Nguyễn Văn Kha Ông Lý Hồng Thái
Mobile: 01663530921 Mobile: 0918 62 55 33
Email: ttgdtxbinhminh@vinhlong.edu.vn Email: lhthai@ctu.edu.vn