Ưu đãi cho học viên Trung tâm khi đăng ký lớp ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc áp dụng ưu đãi cho học viên khi đăng ký học và thi  tại Trung tâm như sau:

- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát khi đăng ký học lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia (trình độ tương ứng) tại Trung tâm được giảm 100.000 đồng/ học viên.

- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát, Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tại Trung tâm được giảm 50% lệ phí/ thí sinh khi đăng thi trình độ tương ứng với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh Trình độ đăng ký thi
A B C
Trung tâm (giảm 50% lệ phí thi) 135.000 145.000 165.000
Tự do 270.000 290.000 330.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh

Tổ chức thi xếp lớp tiếng Anh tổng quát vào thứ năm hằng tuần

Nhằm giúp người học xác định được trình độ tiếng Anh của mình để lựa chọn lớp đăng ký học phù hợp, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc tổ chức thi xếp lớp thường xuyên cho học viên như sau

- Thời gian: Thứ năm hằng tuần (Thí sinh đăng ký trước ngày thi 01 tuần)

- Địa điểm thi: Phòng 11, Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1, Số 411, đường 30/4, TPCT.

- Lệ phí dự thi: 50.000 đồng/ thí sinh (Miễn lệ phí thi cho vợ, chồng, con của viên chức, người lao động Trường ĐHCT)

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT

+ Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT; Điện thoại: 0292 36 55 888

+ Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT; Điện thoại: 0292 38 30 617

+ Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng; Điện thoại: 0292 38 31 555

lich khai giang

Hướng dẫn thí sinh đến các địa điểm tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh sơ đồ hướng dẫn đến các điểm tổ chức thi chứng chỉ:

- Sơ đồ các điểm tổ chức thi tại Khu 2_ĐHCT

Bản đồ đến Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT

Lưu ý: Hỗ trợ xem bản đồ tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm thi tại Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- ML: Nhà học Khoa Khoa học Chính trị (cổng A)

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- TS: Khoa Thủy sản (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

- DBDT: Khoa Dự bị Dân tộc (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 3-ĐHCT, Số 1- Lý Tự Trọng, TPCT