Thông tin học viên và thí sinh cần biết về Trung tâm

HỌC VIÊN CẦN BIẾT

 

1. Website và Facebook của Trung tâm Ngoại ngữ:

- Website: http://cfl.ctu.edu.vn

- Facebook: https://www.facebook.com/cfl.ctu.edu.vn

 2. Các thông tin được cập nhật trên website của Trung tâm:

- Thời khóa biểu: Vào ngày khai giảng của khóa học

- Kết quả thi cuối lớp: Sau ngày thi 01 ngày làm việc

- Kết quả thi Chứng chỉ Ngoại ngữ: Sau ngày thi 3 ngày

 3. Liên hệ về tài liệu học tập:

- Thời gian: Các ngày trong tuần

- Địa điểm chính thức:

+ Khu 1: Liên hệ bảo vệ trực của Trung tâm

+ Khu 2: Liên hệ các bạn trực bảo vệ trước Văn phòng Trung tâm

 4. Tư vấn học viên:

- Sáng: 07:30 – 11:00; Chiều và tối: 13:30 -20:45

- Trực tuyến: Tại địa chỉ: http://cfl.ctu.edu.vn

- Trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ:

+ Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, tp. Cần Thơ

+ Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, tp. Cần Thơ

+ Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, tp. Cần Thơ

- Điện thoại: Khu 1: 0292 36 55 888; Khu 2: 0292 38 30 617; Khu 3: 0292 38 31 555

Ưu đãi cho học viên Trung tâm khi đăng ký lớp ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc áp dụng ưu đãi cho học viên khi đăng ký học và thi  tại Trung tâm như sau:

- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát khi đăng ký học lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia (trình độ tương ứng) tại Trung tâm được giảm 100.000 đồng/ học viên.

- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát, Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tại Trung tâm được giảm 50% lệ phí/ thí sinh khi đăng thi trình độ tương ứng với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh Trình độ đăng ký thi
A B C
Trung tâm (giảm 50% lệ phí thi) 135.000 145.000 165.000
Tự do 270.000 290.000 330.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh

Ưu đãi cho học viên Trung tâm khi đăng ký lớp ôn thi chứng chỉ A, B, C Quốc gia

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc áp dụng ưu đãi cho học viên khi đăng ký học và thi  tại Trung tâm như sau:

- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát khi đăng ký học lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia (trình độ tương ứng) tại Trung tâm được giảm 100.000 đồng/ học viên.

- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát, Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tại Trung tâm được giảm từ 60% lệ phí/ thí sinh khi đăng thi trình độ tương ứng với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh Trình độ đăng ký thi
A B C
Trung tâm (giảm từ 60% lệ phí thi) 150.000 170.000 200.000
Tự do 450.000 470.000 500.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh

* Kế hoạch dự kiến tổ chức thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia: Xem tại đây

Quy định về miễn Anh văn căn bản của Trường Đại học Cần Thơ

Quyết định số: 5624 /QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ngày 20/10/2014 về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

Trích khoản 5, điều 3 của quy định đính kèm flie

Điều 3. Nguyên tắc và hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần

……..

5. Đối với các học phần ngoại ngữ căn bản thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, việc xét miễn học phần như sau:

a) Được miễn các học phần Anh văn căn bản nếu đạt một trong các điều kiện sau đây:

– SV có một trong các Chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT cấp.

– SV có chứng chỉ bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– SV có một trong số các loại Chứng chỉ Tiếng Anh đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu như trong Bảng 1 của Phụ lục 1. b

Tổ chức thi xếp lớp tiếng Anh tổng quát vào thứ năm hằng tuần

Nhằm giúp người học xác định được trình độ tiếng Anh của mình để lựa chọn lớp đăng ký học phù hợp, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc tổ chức thi xếp lớp thường xuyên cho học viên như sau

- Thời gian: Thứ năm hằng tuần (Thí sinh đăng ký trước ngày thi 01 tuần)

- Địa điểm thi: Phòng 11, Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1, Số 411, đường 30/4, TPCT.

- Lệ phí dự thi: 50.000 đồng/ thí sinh (Miễn lệ phí thi cho vợ, chồng, con của viên chức, người lao động Trường ĐHCT)

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT

+ Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT; Điện thoại: 0292 36 55 888

+ Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT; Điện thoại: 0292 38 30 617

+ Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng; Điện thoại: 0292 38 31 555