Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2017

Theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô và học viên về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2017 như sau:

*Các lớp Tiếng Anh trẻ em:

- Thời gian nghỉ: từ 23/01/2017 đến hết ngày 10/02/2017.

- Các lớp học lại vào thứ bảy ngày 11/02/2017.

 

*Các lớp buổi tối:

- Thời gian nghỉ: từ 22/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017.

Các lớp học lại vào thứ hai ngày 06/02/2017.

 

*Các lớp hợp đồng:

Học theo kế hoạch riêng của từng lớp.

Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch 2017 và dạy bù các lớp buổi tối

Theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô và học viên về thời gian nghỉ Tết Dương Lịch 2017 và thời gian dạy bù đối với các lớp buổi tối như sau:

Thời gian nghỉ: Các lớp nghỉ từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 02/01/2017. Ngày 03/01/2017 các lớp học lại bình thường.

Thời gian dạy bù:

- Các lớp các khóa từ 94-96 bù vào ngày 07/01/2017.

- Khóa 97: Lớp 8 tuần bù 27/02/2017 và 01/03/2017, lớp 12 tuần bù 27 và 29/03/2017.

Lưu ý: Lớp học tại phòng học theo Thời khóa biểu. Riêng một số lớp tại Nhà học C2 và Khu 1 theo danh sách phòng học bù đính kèm thông báo này .

Xem danh sách phòng học bù

Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch 2017 và dạy bù (các lớp TA trẻ em)

Theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô và học viên về thời gian nghỉ Tết dương lịch 2017 của các lớp Anh văn trẻ em như sau:

- Thời gian nghỉ: từ thứ bảy (31/12/2016) đến hết ngày Chủ nhật (01/01/2017).

- Các lớp học lại vào thứ bảy ngày 07/01/2017.

- Học bù vào cuối khóa (khóa học sẽ kéo dài thêm 1 tuần).

Thông báo về việc nghỉ ngày 26/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô, các bạn học viên và phụ huynh về thời gian nghỉ ngày 26/12/2016 (Kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ) và lịch học bù như sau:

- Thời gian nghỉ:

Các lớp ban đêm từ khóa 94 đến khóa 97 nghỉ 1 ngày tối thứ 2 (26/12/2016)

- Thời gian học bù:

Các lớp học bù vào tối thứ 7 ngày 17/12/2016 tại phòng cũ

*Lưu ý: Các lớp học bù sẽ họctại phòng học theo thời khóa biểu hiện tại, riêng với các lớp tại nhà học C2 sẽ học tại phòng theo danh sách đính kèm (Xem tại đây)

Thông báo KHẨN về việc chuyển phòng tại C2, thứ 7 (10/09/2016)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo về việc chuyển phòng các lớp học tại C2 cụ thể:

Tối thứ bảy (10/09/2016) Khoa Sư phạm sử dụng Nhà học C2 để sinh hoạt đầu khóa cho Tân Sinh viên Khóa 42 của Khoa nên các lớp học ngoại ngữ của Trung tâm sẽ chuyển sang nhà học B1.

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về kế hoạch dạy bù lễ Quốc khánh 02/09/2016

Theo kế hoạch chung của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến toàn thể giảng viên, học viên, và khách đến liên hệ về kế hoạch dạy bù lễ Quốc khánh 02/09/2016 như sau:

Chi tiết: Xem file đính kèm

Kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2016: Xem tại đây

Thông báo nghỉ và chuyển phòng học phục vụ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016 của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến toàn thể giảng viên, học viên, và khách đến liên hệ về thời gian nghỉ và chuyển phòng học các lớp ngoại ngữ như sau:

Xem file đính kèm