thu khoa

Thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ cho thí sinh thi đạt trong kỳ thi cấp phát chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia như sau:

- Thời gian:

+ Khóa 65, ngày thi 08/02/2015: từ ngày 20-24/04/2015 và 04-08/05/2015

+ Khóa 66, ngày thi 12/04/2015: liên hệ nhận chứng chỉ vào 23/06/2015

+ Các khóa thi trước và thí sinh nhận không đúng vào thời gian trên sẽ nhận vào thứ sáu hàng tuần (giờ hành chánh)

- Địa điểm:

Văn phòng  Trung tâm Ngoại ngữ:  Khu 2-ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ

take-tests

Kiểm tra và cấp CCNNQG trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 61 ngày 10.08.2014

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 61 ngày 10.08.2014.

Giảm 50% lệ phí thi (110.000) cho học viên Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chi tiết:

TOEFL-TOEIC-test

Thông báo thi TOEFL vàTOEIC ngày 9-5-2014

Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh về việc đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC như sau:

1. Thời gian đăng ký thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng.

* Sáng: 07:30-10:30                   * Chiều: 13:30-16:30

2. Hồ sơ đăng ký thi: Thí sinh cần chuẩn bị

 • nộp 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (passport) và mang bản gốc để đối chiếu. CMND phải nguyên mẫu do Công an cấp, không ép dẻo, ép lụa.
 • nộp 03 ảnh (3×4), đúng khổ, phông trắng, ảnh chụp không quá 3 tháng;
 • điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký dự thi tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ;
 • nộp lệ phí thi: TOEIC :            740.000 đ

 TOEFL ITP :    635.000 đ

3. Địa điểm đăng ký thi: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ. Khu 2, đường 3 tháng 2, Thành phố Cần Thơ.

4. Địa điểm thi: Khu I – TTNN: số 411- Đường 30/04 – Phường Hưng Lợi – Cần Thơ

5. Thời gian thi: thứ 6 ngày 09.05.2014 (Ca 1: 08:00-11:00; Ca 2: 13:00-16:00)

Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi trước ngày thi 2 ngày trên trang web TTNN : www.cfl.ctu.edu.vn  hoặc tại bảng thông báo niêm yết tại văn phòng TTNN

6. Thí sinh muốn thay đổi hoặc hủy buổi thi cần đến Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ làm thủ tục chậm nhất là 01 tuần trước ngày thi. Nếu đăng ký hủy buổi thi, thí sinh phải trả khoản phí là 50% lệ phí thi. Đối với thí sinh bỏ thi vào ngày thi sẽ không được hoàn trả lệ phí.

7. Kết quả thi:

- Thí sinh nhận kết quả thi cá nhân tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ sau 15 ngày làm việc kể từ ngày thi. Khi nhận kết quả thí sinh phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Nếu thí sinh muốn nhận kết quả theo địa chỉ cá nhân trong nước thì đóng lệ phí 15.000 VNĐ.

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC

-   Các đơn vị trong trường;                                                              

-   Chi nhánh 2;                                                                                               ( đã ký)

-   Niêm yết TB, website TTNN;                                                         

-   Lưu VT.                                                               Lưu Nguyễn Quốc Hưng      

Thông báo thi CCGQ ngày 20-04-2014

Học viên Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Cần Thơ sẽ được giảm 50% lệ phí thi khi đăng ký. Kết quả sẽ thông báo tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ – Khu II, đường 3/2

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 60 như sau:

1. Thời gian đăng ký kiểm tra: Từ ngày ra thông báo
2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra: Thí sinh cần

 • Điền vào phiếu đăng ký được phát miễn phí tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ.
 • Nộp 02 ảnh 4 x 6cm theo chuẩn quốc tế (ảnh chụp không quá 6 tháng).

Nộp 01 bản photo một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, thẻ cán bộ, giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân có dán ảnh khác.

3. Lệ phí thi:

 • Thí sinh Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT (giảm 50% lệ phí thi): 110.000 đồng (đính kèm hóa đơn thu học phí kể từ khóa 59)
 • Thí sinh tự do: 220.000 đồng.

4. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ : Khu 2, đường 3/2, Thành phố Cần Thơ, ĐT: 0710.38 30 617.

 • Sáng:      từ 7:30 đến 11:00
 • Chiều:    từ 13:30 đến 17:00

5. Thời gian tổ chức kiểm tra: ngày 20.04.2014

 • Sáng: thi Nghe (L), Đọc hiểu và Cấu trúc (R), Viết (W)
 • Chiều: thi Vấn đáp (S)

6. Địa điểm kiểm tra: Nêu rõ trong phiếu báo dự thi

7. Lưu ý:

 • Sau khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm không giải quyết chuyển ngày kiểm tra hoặc hoàn trả lệ phí dự kiểm tra cho thí sinh.
 • Khi đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm Ngoại ngữ đề nghị thí sinh:
  • Đọc kỹ các thông tin trong phiếu báo dự thi và điều chỉnh sai sót (nếu có).
  • Nắm rõ qui chế về việc kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ hiện hành của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ tại trang web của TTNN (http://cfl.ctu.edu.vn).

Trân trọng.

 Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC

-   Các đơn vị trong trường;                                                                           

-   Chi nhánh 2;

-   Các lớp 3, 6, 9;                                                                                                   Lưu Nguyễn Quốc Hưng 

-   Niêm yết TB, website TTNN;                                                     

-   Lưu VT.                                           

Tổ chức thi TOEFL và TOEIC ngày 7-3-2014

Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh về việc đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC như sau:

1. Thời gian đăng ký thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng.

* Sáng: 07:30-10:30                   * Chiều: 13:30-16:30

2. Hồ sơ đăng ký thi: Thí sinh cần chuẩn bị

* TOEFL ITP

 • nộp 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (passport) và mang bản gốc để đối chiếu;
 • nộp 03 ảnh (3×4), đúng khổ, phông trắng, ảnh chụp không quá 3 tháng;
 • điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký dự thi tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ;
 • nộp lệ phí thi: 635.000đ;
 • điền thông tin vào Admission Form và Examination Record Form (trang bìa cuối của quyển hướng dẫn dự thi).

*TOEIC

 • nộp 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (passport) và mang bản gốc để đối chiếu;
 • nộp 03 ảnh (3×4) đúng khổ, phông nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng;
  • điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký dự thi tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ;
  • nộp lệ phí thi: 740.000 đ

3. Địa điểm đăng ký thi: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ. Khu 2, đường 3 tháng 2, Thành phố Cần Thơ.

4. Thời gian thi: thứ 6 ngày 07.03.2014 (Ca 1: 13:00-16:00; Ca 2: 17:00-20:00)

5. Thí sinh muốn thay đổi hoặc hủy buổi thi cần đến Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ làm thủ tục chậm nhất là 01 tuần trước ngày thi. Nếu đăng ký hủy buổi thi, thí sinh phải trả khoản phí là 50% lệ phí thi. Đối với thí sinh bỏ thi vào ngày thi sẽ không được hoàn trả lệ phí.

6. Kết quả thi:

- Thí sinh nhận kết quả thi cá nhân tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ sau 15 ngày làm việc kể từ ngày thi. Khi nhận kết quả thí sinh phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Nếu thí sinh muốn nhận kết quả theo địa chỉ cá nhân trong nước thì đóng lệ phí 15.000 VNĐ.

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC

-   Các đơn vị trong trường;                                                              

-   Chi nhánh 2;

-   Niêm yết TB, website TTNN;                                                          ( đã ký)

-   Lưu VT.                                                                              Lưu Nguyễn Quốc Hưng