Danh sách thi TOEIC – TOEFL ITP ngày 06/01/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh về danh sách thi TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 06/01/2017:

Xem file đính kèm

- Địa điểm thi: Khu I – Số 411, đường 30/4, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. Điện thoại: 0710 36 55 888.

- Ghi chú: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục, mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 06/01/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 06/01/2016 như sau:

- Xem thông báo trong file đính kèm: Thông báo

- Phiếu đăng ký thi TOEFL ITPTOEIC

Thông tin liên hệ: Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT. Điện thoại: 0710 38 30 617

Danh sách thi TOEIC – TOEFL ITP ngày 25/11/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh về danh sách thi TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 25/11/2016:

Xem file đính kèm

- Địa điểm thi: Khu I – Số 411, đường 30/4, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. Điện thoại: 0710 36 55 888.

- Ghi chú: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục, mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo về việc tổ chức thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia vào tháng 12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 76 vào tháng 12/2016 như sau:

- Chi tiết: Xem file đính kèm

- Thông tin tham khảo về kỳ thi: Xem tại đây

Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 25/11/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 25/11/2016 như sau:

- Xem thông báo trong file đính kèm: Thông báo

- Phiếu đăng ký thi TOEFL ITPTOEIC

Thông tin liên hệ: Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT. Điện thoại: 0710 38 30 617

Danh sách thi TOEIC – TOEFL ITP ngày 23/09/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh về danh sách thi TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 23/09/2016:

TOEIC (AM/PM): Xem file đính kèm

TOEFL ITP: Xem file đính kèm

- Địa điểm thi: Khu I – Số 411, đường 30/4, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. Điện thoại: 0710 36 55 888.

- Ghi chú: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục, mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 23/09/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra TOEIC và TOEFL ITP vào ngày 23/09/2016 như sau:

- Xem thông báo trong file đính kèm: Thông báo

- Phiếu đăng ký thi TOEFL ITP; TOEIC

* Thông báo về việc tổ chức buổi Briefing TOEIC: Chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc tổ chức thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia vào tháng 08/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 74 vào tháng 08/2016 như sau:

1. Thời gian đăng ký kiểm tra: Từ ngày 25/07/2016 đến ngày 05/08/2016

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra: Thí sinh cần

-  Điền vào Đơn đăng ký thi được phát miễn phí tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ (Mẫu Đơn đăng ký)

-  Nộp 02 ảnh 4 x 6cm theo chuẩn quốc tế (ảnh chụp không quá 6 tháng).

-  Nộp 01 bản photo một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, thẻ cán bộ, giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân có dán ảnh khác

3. Lệ phí:

-  Thí sinh là học viên Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT: giảm 50% lệ phí thi (đính kèm hóa đơn đóng học phí có giá trị trong 12 tháng kề từ ngày đăng ký thi)

Thí sinh

Trình độ đăng ký thi

A

B

C

Trung tâm 135.000 145.000 165.000
Tự do 270.000 290.000 330.000

4. Địa điểm đăng ký:

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 2 Trường  Đại học Cần Thơ, đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 38 30 617

- Sáng: từ 7:30 đến 11:00

- Chiều: từ 13:30 đến 17:00

5. Thời gian tổ chức kiểm tra:

- Kiểm tra Nghe (L), Đọc hiểu và Cấu trúc (R), Viết (W) vào sáng ngày 14/08/2016

- Kiểm tra Vấn đáp (S): Xem lịch thi cụ thể trong phiếu báo dự thi

6. Địa điểm kiểm tra: Nêu rõ trong phiếu báo dự thi

7. Lưu ý:

-  Sau khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm không giải quyết chuyển ngày kiểm tra hoặc hoàn trả lệ phí dự kiểm tra cho thí sinh.

-   Khi đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm Ngoại ngữ đề nghị thí sinh:

+ Đọc kỹ các thông tin trong phiếu báo dự thi và điều chỉnh sai sót (nếu có).

+ Nắm rõ qui chế về việc kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ hiện hành của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ (Quy chế tổ chức thi)

Sinh viên được miễn các học phần Anh văn căn bản nếu có Chứng chỉ Ngoại ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT cấp (Đính kèm Quy định)

Thông báo đăng ký bổ sung thi IELTS (khóa thi ngày 20/08/2016)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo: Do thời gian đăng ký trùng với lịch nghỉ hè của Trường Đại học Cần Thơ và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh ở xa có thể đăng ký kiểm tra IELTS khóa thi vào ngày 20/08/2016. Trung tâm sẽ thu hồ sơ thi bổ sung đến hết ngày thứ sáu (29/07/2016).

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 2 Trường  Đại học Cần Thơ, đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710 38 30 617