Khai giảng các lớp Ôn luyện thi A2, B1 và Chứng chỉ NN Quốc gia A, B, C vào tháng 04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng lớp ôn luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

1. Lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 2 và 3 (A2 – B1):

- Khai giảng: 10/04/2017

- Thời gian học: từ 18:30, tối thứ hai, tư, sáu

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

2. Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc Gia:

- Khai giảng: 18/04/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:45, tối thứ ba, năm, bảy

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

3. Học phí: xem tại đây

4. Tư vấn và đăng ký học tại Văn phòng TTNN:

- Khu 1-ĐHCT, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292 36 55 888

- Khu 2-ĐHCT, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292 38 30 617

- Khu 3-ĐHCT, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292  38 31 555

 

Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 100, khai giảng ngày 11/03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 100, cụ thể:

- Khai giảng: 11/03/2017

- Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật, khóa học 9 tuần

- Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 100:

 + Xem file đính kèm

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT. Điện thoại: 0710 36 55 888

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT. Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 100, khai giảng ngày 06/03/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 100
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 100DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 13/KHU1
2 1005N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (4,6) lớp 1, K/g: 6/3 – Khu 3 110/KHU3
3 100SCH1T01 SC Hàn 1 tối (3,5) lớp 1, K/g: 7/3 – Khu 3 111/KHU3
4 100I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 109/KHU3
5 100I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2 108/KHU3
6 100T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2
7 1003A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 108/C2
8 1003A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 205/C2
9 1003A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 210/C2
10 1003A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 207/C2
11 1003A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 206/C2
12 1003A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 109/C2
13 1003A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 209/C2
14 1003B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 04/KHU1
15 1003B13T04 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 4 17/KHU1
16 1003B13T06 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 6 18/KHU1
17 1003B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 07/KHU1
18 1003B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 16/KHU1
19 1003B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 12/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 28/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C khai giảng ngày 28/02/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0710 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 06/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 07/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 09/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 10/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 18/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 13/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 7: Phòng 14/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 8: Phòng 15/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 9: Phòng 16/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 10: Phòng 17/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 11: Phòng 20/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 12: Phòng 21/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 02/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 2: Phòng 04/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 3: Phòng 05/KHU 1

Trình độ C:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ C – Lớp 1Phòng 03/KHU 1

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Anh Trẻ em ngày 11/03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Phụ huynh và học viên về việc tổng khai giảng các lớp tiếng Anh Trẻ em như sau:

1. Tổng khai giảng:

- Thứ bảy, ngày 11/03/2017

- Thời gian học: 2 buổi/tuần (thứ bảy, CN); 9 tuần/ khóa

- BUỔI SÁNG: Ca 1: 07:15 – 09-15; Ca 2: 09:30 – 11:30; BUỔI CHIỀU: 14:30 – 16:30

2. Danh mục lớp, học phí và điều kiện đăng ký:

- Học phí:  Xem tại đây

- Trung tâm giảm 50.000 đồng/ học viên (áp dụng ưu đãi học viên đã và đang học tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT)

(Phụ huynh và học viên vui lòng đến Văn phòng TTNN để được tư vấn hoặc liên hệ qua số điện thoại Khu 1:  0710 36 55 888, Khu 2: 38 30 617, Khu 3: 38 31 555)

- Điều kiện đăng ký:

+ Anh văn Nhi đồng: các bé lớp lá và chuẩn bị vào lớp 1

+ Anh văn Thiếu Nhi: các bé từ lớp 1 hoặc học xong chương trình Anh văn Nhi đồng

+ Anh văn Thiếu niên: sau khi hoàn thành chương trình Anh văn Thiếu nhi hoặc tương đương học sinh lớp 6, 7

+ Lớp B1 (bậc 3) cuối tuần (tương đương trình độ B): sau khi học viên hoàn thành chương trình tiếng Anh Thiếu niên hoặc chương trình tương đương trình độ A (Bậc 2- A2) 

3. Thời gian đăng ký:

* Đối với học viên Trung tâm (đang học): Đăng ký vào ngày Chủ nhật (05-03-2017), Trung tâm sẽ phát thông báo cụ thể cho từng học viên

* Đối với học viên tự do:  

- Lớp AV Nhi đồng, AV Thiếu nhi 1A sẽ thu học phí từ ngày ra thông báo.

- Các cấp lớp khác: thu học phí từ ngày 06-03-2017.

4. Khuyến mãi:

Học viên nhận ngay một bóp viết học sinh.

5. Địa điểm học:

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ:

- Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ

- Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT

Thông báo khai giảng lớp ôn thi và kỳ thi chứng chỉ Cambridge

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ liên kết với Cambridge (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ) tổ chức thi cấp chứng chỉ Cambridge. Học viên có chứng chỉ Flyers (đạt kết quả theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo) sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các chương trình tiếng Anh tăng cường của các trường phổ thông trung học cơ sở.

Nhằm tạo điều kiện cho học viên hệ thống lại kiến thức và các kỹ năng làm bài thi, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Quý Phụ huynh và học viên về việc tổ chức lớp ôn thi chứng chỉ trình độ Flyers của Cambridge như sau:

1. Đối tượng: Học viên hoàn thành chương trình tiếng Anh thiếu nhi từ lớp 5B (Let’s Go 5B)

2. Thông tin khóa học:

-   Thời gian đăng ký: Từ 27/02/2017 đến 09/03/2017

-   Khai giảng: Thứ bảy, ngày 11/03/2017, Khóa học : 7 tuần

-   Thời gian học: Thứ bảy, Chủ nhật; Ca 1 : 7:30-9:00 hoặc Ca 2: 9:30-11:00

-   Học phí: 950.000 VNĐ, Học viên Trung tâm: 900.000 VNĐ

-   Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

3. Thông tin kỳ thi:

-   Ngày thi: Chủ nhật, ngày 07/05/2017

-   Lệ phí thi: 600.000 VNĐ

4. Đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT:

-   Khu 1: Số 411, Đường 30/4, ĐT: 0292 36 55 888

-   Khu 2: Đường 3/2, ĐT: 0292 38 30 617

-   Khu 3: Số 1, Đường Lý Tự Trọng, ĐT: 0292 38 31 555

5. Thông tin tư vấn: Cô Nguyễn Bảo Khuyên (0939931474) hoặc Anh Trần Phạm Xuân Duy (01286644995).

Phòng học các lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 3 (B1) k/g ngày 20/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 3 (B1) khai giảng ngày 20/02/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 2, 4, 6

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

* Tài liệu: Học viên liên hệ tại Khu 1 – ĐHCT - Điện thoại: 0710 36 55 888

* Phòng học:

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 05/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 06/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 3: Phòng 07/KHU 1

 

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 99, khai giảng ngày 13/02/2017

Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 995N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 113/KHU 3
2 99IFT02 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1_Khu 3 102/KHU 3
3 99T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 104/KHU 3
4 99SPT01 A1- SC PV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 101/C2
5 993A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/C2
6 993A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 104/C2
7 993A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 106/C2
8 993A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 107/C2
9 993A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
10 993A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 201/C2
11 993A21T06 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 202/C2
12 993A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 203/C2
13 993A22T04 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 204/C2
14 993B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 02/KHU1
15 993B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 15/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Khai giảng lớp Ôn luyện thi B1 và Chứng chỉ NN Quốc gia A, B, C

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng lớp ôn luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ và áp dụng chương trình RÚT THĂM QUÀ TẶNG như sau:

1. Lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 3 (B1):

- Khai giảng: 20/02/2017

- Thời gian học: từ 18:30, tối thứ hai, tư, sáu

- Địa điểm học: Khu 1-ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

2. Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc Gia:

- Khai giảng: 28/02/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:45, tối thứ ba, năm, bảy

- Địa điểm học: Khu 1-ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

3. Học phí: xem tại đây

4. Tư vấn và đăng ký học tại Văn phòng TTNN:

- Khu 1-ĐHCT, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 36 55 888

- Khu 2-ĐHCT, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 38 30 617

- Khu 3-ĐHCT, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710 38 31 555

Chương trình “Rút thăm nhận quà” cho học viên đăng ký học tại Trung tâm

Chương trình “Rút thăm nhận quà” của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ, chi tiết:

Học viên đăng ký lớp học tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ sẽ được tham gia rút thăm may mắn (100% có quà tặng) các phần quà giá trị như: Ba lô, cặp táp, dây đeo bảng tên, dụng cụ học tập…

* Thời gian: Bắt đầu từ 06/02/2017

*Lưu ý: Tham gia chương trình học viên không được rút học phí.

 Hình ảnh quà tặng