Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 05/09/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C khai giảng ngày 05/09/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 04/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 06/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 07/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 09/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 10/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 12/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 7: Phòng 13/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 8: Phòng 14/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 9: Phòng 15/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 10: Phòng 16/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 11: Phòng 17/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 12: Phòng 20/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 13: Phòng 21/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 14: Phòng 03/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 15: Phòng 05/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 18/KHU 1

Trình độ C:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ C – Lớp 1Phòng 19/KHU 1

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ A2,B1 khai giảng 28/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn luyện thi Chứng chỉ Ngoại ngữ A2, B1 khai giảng ngày 28/08/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 2, 4, 6

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

* Tài liệu: Học viên liên hệ tại Khu 1 – ĐHCT - Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

- Ôn thi A2 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 02/KHU 1

- Ôn thi A2 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 17/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 04/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 07/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 3: Phòng 09/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 4: Phòng 10/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 5: Phòng 13/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 6: Phòng 14/KHU 1

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Thông báo v/v khai giảng lớp Tiếng Anh Giao tiếp và Kỹ năng mềm

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng lớp Tiếng Anh Giao tiếp và Kỹ năng mềm do Giảng viên người bản xứ giảng dạy:

1. Đối tượng: Học viên có trình độ tiếng Anh tương đương B1 hoặc B Quốc gia

2. Thông tin khóa học:

- Ngày khai giảng: Thứ ba, ngày 12/09/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:30; tối thứ ba và thứ năm (khóa học 5 tuần)

- Học phí: 1.500.000 VNĐ, Học viên Trung tâm: 1.350.000 VNĐ

- Giảng viên: 100% Giảng viên người bản xứ (Tình nguyện viên)

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

* Lưu ý: Số lượng đăng ký giới hạn, Trung tâm ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

3. Đăng ký ghi danh:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2017

- Đăng ký và tư vấn tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

  • Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 36 55 888
  • Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 38 30 617
  • Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 107, khai giảng ngày 21/08/2017

Phòng học Khóa 107
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 107DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 104/KHU 3
2 1075N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 105/KHU 3
3 107IFT01 Pre IELTS tối (2,4,6) lớp 2 103/KHU 3
4 107T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 109/KHU 3
5 1073A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 107/C2
6 1073A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 201/C2
7 1073A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 202/C2
8 1073A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 207/C2
9 1073A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 203/C2
10 1073A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 208/C2
11 1073A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 206/C2
12 1073B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 104/KHU 3
13 1073B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 120/KHU 3
14 1073B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2 110/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Thông báo v/v tổ chức thi xếp lớp và khai giảng các lớp tiếng Anh – khóa 5 tại Khu Hòa An

Nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho sinh viên đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Khoa Phát triển Nông thôn, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng các lớp tiếng Anh – khóa 5 tại Khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ như sau:

Chi tiết: Xem file đính kèm

Khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh 6 bậc Việt Nam (A2, B1, B2) tháng 08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên cao học, nghiên cứu sinh, giáo viên và người học có nhu cầu về việc khai giảng lớp Ôn thi tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam (bậc 2-A2; bậc 3-B1; bậc 4-B2) như sau:

1Ngày khai giảng: 28/08/2017

2. Thông tin khóa học:

- Thời gian học: từ 18:30, tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu

- Học phí: Tham khảo tại đây

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ

3. Địa điểm đăng ký:

- Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT; Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT; Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Lưu ý:

- Học viên có nhu cầu đăng ký thi vui lòng tham khảo thông báo tại Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ – Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C Quốc gia tháng 09/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tháng 09/2017 như sau:

1. Ngày khai giảng và tổ chức thi:

 - Ngày khai giảng: 05/09/2017

 - Ngày tổ chức thi dự kiến: 15/10/2017 (Đăng ký thi từ 25/09/2017 đến 06/10/2017)

 2. Địa điểm học:

- Thời gian: 18:30 – 20:45; tối thứ 3, 5, 7 (khóa học 5 tuần)

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

 3. Chương trình ưu đãi:

- Học phí: Tham khảo tại đây
- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát khi đăng ký học lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia (trình độ tương ứng) tại Trung tâm được giảm 100.000 đồng/học viên.

- Lệ phí thi: Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát, Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tại Trung tâm được giảm 50% lệ phí/ thí sinh khi đăng thi trình độ tương ứng (cần xuất trình biên lai có thời hạn trong vòng 01 năm khi đăng ký dự thi) với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh

Trình độ đăng ký thi

A B C
Trung tâm (giảm 50% lệ phí thi) 150.000 170.000 200.000
Tự do 450.000 470.000 500.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh
- Tham khảo về kỳ thi tại đây

4. Địa điểm đăng ký thi:

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 36 55 888 – 38 30 617 – 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 106, khai giảng ngày 31/07/2017

Phòng học Khóa 106
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 106DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 101/KHU 3
2 1065N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1-Khu 3 111/KHU 3
3 106SCH1T01 SC Hàn 1 tối (2,4) lớp 1-Khu 3 102/KHU 3
4 106SCH2T01 SC Hàn 2 tối (3,5) lớp 1-Khu 3 102/KHU 3
5 106I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2 15/KHU1
6 106IFT01 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1 103/KHU 3
7 106T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 113/KHU 3
8 1063A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 106/C2
9 1063A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 107/C2
10 1063A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 108/C2
11 1063A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 109/C2
12 1063A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
13 1063A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 (12 tuần)_Khu 2 110/C2
14 1063A22T04 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 4 (10 tuần)_Khu 2 104/C2
15 1063B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 10/KHU1
16 1063B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 06/KHU1
17 1063B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 01/KHU1
18 1063B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2 116/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 25/07/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C khai giảng ngày 25/07/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 02/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 04/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 05/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 06/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 07/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 07/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 09/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 2: Phòng 09/KHU 1

Trình độ C:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ C – Lớp 1Phòng 03/KHU 1

Thông báo khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C Quốc gia tháng 07/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tháng 07/2016 như sau:

1. Ngày khai giảng và tổ chức thi:

 - Ngày khai giảng: 25/07/2017

 - Ngày tổ chức thi dự kiến: 27/08/2017 (Đăng ký thi từ 07/08/2017 đến 18/08/2017)

 2. Địa điểm học:

- Thời gian: 18:30 – 20:45; tối thứ 3, 5, 7 (khóa học 5 tuần)

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

 3. Chương trình ưu đãi:

- Học phí: Tham khảo tại đây
- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát khi đăng ký học lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia (trình độ tương ứng) tại Trung tâm được giảm 100.000 đồng/học viên.

- Lệ phí thi: Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát, Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tại Trung tâm được giảm 50% lệ phí/ thí sinh khi đăng thi trình độ tương ứng (cần xuất trình biên lai có thời hạn trong vòng 01 năm khi đăng ký dự thi) với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh

Trình độ đăng ký thi

A B C
Trung tâm (giảm 50% lệ phí thi) 150.000 170.000 200.000
Tự do 450.000 470.000 500.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh
- Tham khảo về kỳ thi tại đây

4. Địa điểm đăng ký thi:

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 36 55 888 – 38 30 617 – 38 31 555