Thông báo khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C Quốc gia tháng 07/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tháng 07/2016 như sau:

1. Ngày khai giảng và tổ chức thi:

 - Ngày khai giảng: 25/07/2017

 - Ngày tổ chức thi dự kiến: 27/08/2017 (Đăng ký thi từ 07/08/2017 đến 18/08/2017)

 2. Địa điểm học:

- Thời gian: 18:30 – 20:45; tối thứ 3, 5, 7 (khóa học 5 tuần)

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

 3. Chương trình ưu đãi:

- Học phí: Tham khảo tại đây
- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát khi đăng ký học lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia (trình độ tương ứng) tại Trung tâm được giảm 100.000 đồng/học viên.

- Lệ phí thi: Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát, Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tại Trung tâm được giảm 50% lệ phí/ thí sinh khi đăng thi trình độ tương ứng (cần xuất trình biên lai có thời hạn trong vòng 01 năm khi đăng ký dự thi) với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh

Trình độ đăng ký thi

A B C
Trung tâm (giảm 50% lệ phí thi) 150.000 170.000 200.000
Tự do 450.000 470.000 500.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh
- Tham khảo về kỳ thi tại đây

4. Địa điểm đăng ký thi:

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 36 55 888 – 38 30 617 – 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 27/06/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C khai giảng ngày 27/06/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 12/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 13/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 14/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 15/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 18/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 18/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 16/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 2: Phòng 17/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 3: Phòng 17/KHU 1

Trình độ C:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ C – Lớp 1: Phòng 20/KHU 1

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 105, khai giảng ngày 26/06/2017

Phòng học Khóa 105
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 105I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2 107/KHU 3
2 105I60T02 IELTS 6.5-7.5 tối (2,4,6) lớp 2 106/KHU 3
3 105T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 111/KHU 3
4 1053A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 104/C2
5 1053A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/C2
6 1053A1T04 A1- SC AV tối (2,4,6) lớp 4 106/C2
7 1053A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 204/C2
8 1053A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 205/C2
9 1053B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 01/KHU1
10 1053B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 12/KHU1
11 1053B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 05/KHU1
12 1053B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2 20/KHU1
13 105DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 108/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Thông báo khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C Quốc gia tháng 06/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tháng 06/2016 như sau:

1. Ngày khai giảng và tổ chức thi:

 - Ngày khai giảng: 27/06/2017

 - Ngày tổ chức thi dự kiến: 27/08/2017 (Đăng ký thi từ 07/08/2017 đến 18/08/2017)

 2. Địa điểm học:

- Thời gian: 18:30 – 20:45; tối thứ 3, 5, 7 (khóa học 5 tuần)

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

 3. Chương trình ưu đãi:

- Học phí: Tham khảo tại đây
- Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát khi đăng ký học lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia (trình độ tương ứng) tại Trung tâm được giảm 100.000 đồng/học viên.

- Lệ phí thi: Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh Tổng quát, Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tại Trung tâm được giảm 50% lệ phí/ thí sinh khi đăng thi trình độ tương ứng (cần xuất trình biên lai có thời hạn trong vòng 01 năm khi đăng ký dự thi) với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh

Trình độ đăng ký thi

A B C
Trung tâm (giảm 50% lệ phí thi) 150.000 170.000 200.000
Tự do 450.000 470.000 500.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh

4. Địa điểm đăng ký thi:

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 36 55 888 – 38 30 617 – 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ B1-B2 khai giảng 12/06/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn luyện thi Chứng chỉ Ngoại ngữ B1 – B2 khai giảng ngày 12/06/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 2, 4, 6

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

* Tài liệu: Học viên liên hệ tại Khu 1 – ĐHCT - Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 14/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 13/KHU 1

- Ôn thi B2 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 21/KHU 1

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 104, khai giảng ngày 05/06/2017

PHÒNG HỌC CÁC LỚP KHÓA 104
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 104DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 17/KHU1
2 1045N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (4,6) lớp 1 105/KHU 3
3 104I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 04/KHU1
4 1043A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 107/C2
5 1043A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 105/B1
6 1043A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 203/B1
7 1043A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 108/C2
8 1043A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 103/B1
9 1043A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 104/B1
10 1043B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 07/KHU1
11 1043B13T04 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 4 10/KHU1
12 1043B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 16/KHU1
13 1043B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2 18/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Lop on Cambridge

Thông báo khai giảng lớp Ôn thi Cambridge FLYERS ngày 10/06/2017

Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Quý Phụ huynh và học viên về việc tổ chức lớp Ôn thi chứng chỉ Cambridge trình độ FLYERS như sau:

1. Đối tượng: Học viên hoàn thành chương trình tiếng Anh thiếu nhi từ lớp 5B (Let’s Go 5B)

2. Thông tin khóa học:

-   Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 08/06/2017

-   Khai giảng: Thứ bảy, ngày 10/06/2017

-   Thời gian học: Thứ bảy, Chủ nhật; Ca 1 : 7:30-9:00 hoặc Ca 2: 9:30-11:00

-   Học phí: 950.000 VNĐ, Học viên Trung tâm: 900.000 VNĐ

-   Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

3. Thông tin kỳ thi:

-   Ngày thi: Chủ nhật, ngày 06/08/2017

-   Lệ phí thi: 600.000 VNĐ

4. Đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT:

-   Khu 1: Số 411, Đường 30/4, ĐT: 0292 36 55 888

-   Khu 2: Đường 3/2, ĐT: 0292 38 30 617

-   Khu 3: Số 1, Đường Lý Tự Trọng, ĐT: 0292 38 31 555

5. Thông tin tư vấn: Cô Nguyễn Bảo Khuyên (0939931474) hoặc Anh Trần Phạm Xuân Duy (01286644995).

Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 103, khai giảng ngày 27/05/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 103, cụ thể:

- Khai giảng: 27/05/2017

- Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật, khóa học 9 tuần

- Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 103:

 + Xem file đính kèm

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT. Điện thoại: 0292 36 55 888

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT. Điện thoại: 0292 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 103, khai giảng ngày 15/05/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 103
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng học
1 103DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 104/KHU 3
2 1035N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 101/KHU 3
3 103SCH1T01 SC Hàn 1 tối (2,4) lớp 1-Khu 3 102/KHU 3
4 103I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 19/KHU1
5 103T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 15/KHU1
6 103SPT01 A1- SC PV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 101/C2
7 1033A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 107/C2
8 1033A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 108/C2
9 1033A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 203/C2
10 1033A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
11 1033A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 201/C2
12 1033A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 202/C2
13 1033B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 09/KHU1
14 1033B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 02/KHU1
15 1033B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 103/KHU 3
16  103OA2T01 Ôn thi A2 tối (2,4,6) lớp 1_Khu 3 201/KHU 3
17  103OB1T01 Ôn thi B1 tối (2,4,6) lớp 1 – Khu 1 08/KHU 1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 09/05/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B khai giảng ngày 09/05/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 01/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 02/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 12/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 13/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 16/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 20/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 7: Phòng 21/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 8: Phòng 03/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 18/KHU 1