Phòng học các lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 3 (B1) k/g ngày 20/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 3 (B1) khai giảng ngày 20/02/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 2, 4, 6

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

* Tài liệu: Học viên liên hệ tại Khu 1 – ĐHCT - Điện thoại: 0710 36 55 888

* Phòng học:

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 1: Phòng 05/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 2: Phòng 06/KHU 1

- Ôn thi B1 tối (2,4,6) – Lớp 3: Phòng 07/KHU 1

 

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 99, khai giảng ngày 13/02/2016

Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 995N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 113/KHU 3
2 99IFT02 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1_Khu 3 102/KHU 3
3 99T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 104/KHU 3
4 99SPT01 A1- SC PV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 101/C2
5 993A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/C2
6 993A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 104/C2
7 993A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 106/C2
8 993A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 107/C2
9 993A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
10 993A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 201/C2
11 993A21T06 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 202/C2
12 993A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 203/C2
13 993A22T04 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 204/C2
14 993B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 02/KHU1
15 993B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 15/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Khai giảng lớp Ôn luyện thi B1 và Chứng chỉ NN Quốc gia A, B, C

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng lớp ôn luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ và áp dụng chương trình RÚT THĂM QUÀ TẶNG như sau:

1. Lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 3 (B1):

- Khai giảng: 20/02/2017

- Thời gian học: từ 18:30, tối thứ hai, tư, sáu

- Địa điểm học: Khu 1-ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

2. Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc Gia:

- Khai giảng: 28/02/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:45, tối thứ ba, năm, bảy

- Địa điểm học: Khu 1-ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

3. Học phí: xem tại đây

4. Tư vấn và đăng ký học tại Văn phòng TTNN:

- Khu 1-ĐHCT, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 36 55 888

- Khu 2-ĐHCT, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 38 30 617

- Khu 3-ĐHCT, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710 38 31 555

Chương trình “Rút thăm nhận quà” cho học viên đăng ký học tại Trung tâm

Chương trình “Rút thăm nhận quà” của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ, chi tiết:

Học viên đăng ký lớp học tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ sẽ được tham gia rút thăm may mắn (100% có quà tặng) các phần quà giá trị như: Ba lô, cặp táp, dây đeo bảng tên, dụng cụ học tập…

* Thời gian: Bắt đầu từ 06/02/2017

*Lưu ý: Tham gia chương trình học viên không được rút học phí.

 Hình ảnh quà tặng

Thông báo khai giảng lớp tiếng Hàn và tiếng Nhật tháng 02,03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Hàntiếng Nhật khai giảng vào tháng 02/2017, cụ thể:

1. Lớp Sơ cấp tiếng Hàn:

* SC tiếng Hàn 3

- Ngày khai giảng: 15/02/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:00, Tối thứ tư và sáu 10 tuần/khóa

* SC tiếng Hàn 1

- Ngày khai giảng: 07/03/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:00, Tối thứ ba và năm, 10 tuần/khóa

* Giáo trình: Giáo trình của Viện Hàn ngữ quốc gia

* Học phí: Tham khảo tại đây

- Địa điểm học: Khu 3 – Trường đại học Cần Thơ

2. Lớp Sơ cấp tiếng Nhật 1 – cấp N5:

- Ngày khai giảng: 14/02/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:45, Tối thứ ba và năm, 12 tuần/khóa

- Giáo trình: MINNA NO NIHONGO 1

3. Học phí và chương trình ưu đãi

- Học phí: Tham khảo tại đây

- Chương trình ưu đãi: Tham khảo tại đây

4. Địa điểm đăng ký:

Quý học viên có nhu cầu đăng ký, vui lòng liên hệ tại Văn phòng Trung tâm:

- Khu 1, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 36 55 888

- Khu 2, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 38 30 617

- Khu 3, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 98, khai giảng ngày 09/01/2016

Stt Tên lớp Phòng
1 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 1 102/KHU3
2 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 105/KHU3
3 IELTS 6.5-7.5 tối (2,4,6) lớp 1_Khu 3 103/KHU3
4 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 201/B1
5 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 202/B1
6 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 203/B1
7 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 204/B1
8 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 1 01/KHU1
9 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 01/KHU1
10 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 101/KHU3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 20/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C khai giảng ngày 20/12/2016 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0710 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 12/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 13/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 14/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 10/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 15/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 2: Phòng 09/KHU 1

Trình độ C:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ C – Lớp 1: Phòng 17/KHU 1

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 97, khai giảng ngày 19/12/2016

Stt Tên lớp Phòng
1 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 12/KHU1
2 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1_Khu 1 04/KHU1
3 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 1 13/KHU1
4 A2-2 PV tối (2,4,6) lớp 2 208/C2
5 SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 106/C2
6 SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/B1
7 SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 102/B1
8 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 104/C2
9 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 103/B1
10 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 104/B1
11 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 105/B1
12 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 108/C2
13 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 110/C2
14 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2 14/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp tiếng Anh trẻ em khóa 96, khai giảng ngày 17/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 96, cụ thể:

- Khai giảng: 17/12/2016

- Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật, khóa học 9 tuần

- Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 96:

 + Xem file đính kèm

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT. Điện thoại: 0710 36 55 888

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT. Điện thoại: 0710 38 31 555