Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 103, khai giảng ngày 27/05/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 103, cụ thể:

- Khai giảng: 27/05/2017

- Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật, khóa học 9 tuần

- Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 103:

 + Xem file đính kèm

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT. Điện thoại: 0710 36 55 888

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT. Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 103, khai giảng ngày 15/05/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 103
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng học
1 103DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 104/KHU 3
2 1035N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 101/KHU 3
3 103SCH1T01 SC Hàn 1 tối (2,4) lớp 1-Khu 3 102/KHU 3
4 103I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 19/KHU1
5 103T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 15/KHU1
6 103SPT01 A1- SC PV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 101/C2
7 1033A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 107/C2
8 1033A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 108/C2
9 1033A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 203/C2
10 1033A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
11 1033A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 201/C2
12 1033A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 202/C2
13 1033B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 09/KHU1
14 1033B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 02/KHU1
15 1033B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 103/KHU 3
16  103OA2T01 Ôn thi A2 tối (2,4,6) lớp 1_Khu 3 201/KHU 3
17  103OB1T01 Ôn thi B1 tối (2,4,6) lớp 1 – Khu 1 08/KHU 1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 09/05/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B khai giảng ngày 09/05/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 01/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 02/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 12/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 13/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 16/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 20/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 7: Phòng 21/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 8: Phòng 03/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 18/KHU 1

Banner AVTE He 2017 2

Thông báo tổng khai giảng chương trình tiếng Anh hè 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Phụ huynh và học viên về việc tổng khai giảng các lớp tiếng Anh Trẻ em và chương trình hè “VUI HỌC CÙNG TIẾNG ANH” như sau:

1. Chương trình tiếng Anh trẻ em (khai giảng thường xuyên):

=> Lớp học Thứ bảy & Chủ nhật

- Khai giảng: 27-05-2017

- Thời gian học: 2 buổi/tuần (thứ bảy, chủ nhật); 9 tuần/ khóa

- BUỔI SÁNG: Ca 1: 07:15-09-15; Ca 2: 09:30-11:30; BUỔI CHIỀU: 14:30-16:30

=> Lớp học Thứ Hai – Tư – Sáu

- Khai giảng: 05/06/2017

- Thời gian học: 3 buổi/tuần; 6 tuần/khóa

- BUỔI SÁNG: 08:00 – 10:00

=> Danh mục lớp, học phí và điều kiện đăng ký:

- Học phí: Xem tại đây

-  Điều kiện đăng ký:

+ Anh văn Nhi đồng: các bé lớp lá và chuẩn bị vào lớp 1

+ Anh văn Thiếu Nhi: các bé từ lớp 1

+ Anh văn Thiếu niên: sau khi hoàn thành chương trình Anh văn Thiếu nhi hoặc tương đương lớp 6, 7

+ Lớp PET cuối tuần (tương đương trình độ B): sau khi học viên hoàn thành chương trình tiếng Anh Thiếu niên hoặc chương trình tương đương trình độ A (KET, bậc 2/A2) 

=>Thời gian đăng ký:

* Đối với học viên Trung tâm (đang học): Đăng ký vào ngày chủ nhật (14-05-2017), Trung tâm sẽ phát thông báo cụ thể cho từng học viên

* Đối với học viên tự do:

- Các lớp Anh văn Nhi đồng, Anh văn Thiếu nhi 1A thu học phí từ ngày ra thông báo

- Các lớp còn lại, Trung tâm thu học phí từ ngày 15-05-2017

=> Khuyến mãi:

Nhận 1 balo khi đăng ký học (Ưu tiên cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng; không áp dụng cho chương trình “VUI HỌC NGOẠI NGỮ”)

2. Chương trình “VUI HỌC NGOẠI NGỮ” (chỉ tổ chức trong thời gian hè)

* Ngày khai giảng: 05-06-2017 (đăng ký từ ngày ra thông báo)

* Chương trình dành cho các em thiếu nhi (6 đến 10 tuổi)

- Thời gian học: 08:00 – 10:00, từ thứ hai đến thứ năm; 5 tuần/khóa

 - Học phí: 1.000.000 đ (ưu đãi học viên Trung tâm: 900.000 đ)

- Quà tặng: Bộ dụng cụ học tập

* Chương trình dành cho các em thiếu niên (11 đến 17 tuổi)

- Thời gian học: 08:00 – 10:00, từ thứ hai , tư, sáu; 5 tuần/khóa

 - Học phí: 1.350.000 đ (ưu đãi học viên Trung tâm: 1.250.000 đ)

- Giảng viên người nước ngoài giảng dạy kỹ năng mềm

3. Địa điểm học:

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ:

- Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

4. Thông tin tư vấn:

Phụ huynh và học viên vui lòng liên hệ Văn phòng TTNN để được tư vấn:

- Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

 

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 18/04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C khai giảng ngày 18/04/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 04/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 05/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 06/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 07/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 09/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 10/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 7: Phòng /KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 15/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 2: Phòng 17/KHU 1

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 102, khai giảng ngày 17/04/2017

Phòng học Khóa 102
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1025N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (2,4) lớp 1 101/KHU 3
2 102I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 05/KHU1
3 102IFT02 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1_Khu 1 02/KHU1
4 1023A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 104/C2
5 1023A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/C2
6 1023A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 110/C2
7 1023A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 106/C2
8 1023A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 208/C2
9 1023B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 3 101/KHU 3
10 1023B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 01/KHU1
11 1023B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 06/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 101, khai giảng ngày 27/03/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 101
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1013A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/B1
2 1013A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 102/B1
3 1013A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 106/B1
4 1013B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 12/KHU1
5 1013B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 03/KHU1
6 101T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 21/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Khai giảng các lớp Ôn luyện thi A2, B1 và Chứng chỉ NN Quốc gia A, B, C vào tháng 04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng lớp ôn luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

1. Lớp Ôn luyện thi tiếng Anh bậc 2 và 3 (A2 – B1):

- Khai giảng: 10/04/2017

- Thời gian học: từ 18:30, tối thứ hai, tư, sáu

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

2. Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc Gia:

- Khai giảng: 18/04/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:45, tối thứ ba, năm, bảy

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Đường 30/4, TPCT

3. Học phí: xem tại đây

4. Tư vấn và đăng ký học tại Văn phòng TTNN:

- Khu 1-ĐHCT, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292 36 55 888

- Khu 2-ĐHCT, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292 38 30 617

- Khu 3-ĐHCT, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292  38 31 555

 

Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 100, khai giảng ngày 11/03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 100, cụ thể:

- Khai giảng: 11/03/2017

- Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật, khóa học 9 tuần

- Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 100:

 + Xem file đính kèm

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT. Điện thoại: 0710 36 55 888

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT. Điện thoại: 0710 38 31 555

Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 100, khai giảng ngày 06/03/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 100
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 100DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 13/KHU1
2 1005N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (4,6) lớp 1, K/g: 6/3 – Khu 3 110/KHU3
3 100SCH1T01 SC Hàn 1 tối (3,5) lớp 1, K/g: 7/3 – Khu 3 111/KHU3
4 100I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 109/KHU3
5 100I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2 108/KHU3
6 100T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2
7 1003A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 108/C2
8 1003A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 205/C2
9 1003A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 210/C2
10 1003A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 207/C2
11 1003A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 206/C2
12 1003A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 109/C2
13 1003A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 209/C2
14 1003B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 04/KHU1
15 1003B13T04 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 4 17/KHU1
16 1003B13T06 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 6 18/KHU1
17 1003B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 07/KHU1
18 1003B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 16/KHU1
19 1003B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 12/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555