Thời khóa biểu Khóa 75, khai giảng 11/05/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về lịch học khóa 75 như sau:

- Lịch học các  lớp khai giảng ngày 11/05/2015 (đính kèm thời khóa biểu)

 Các lớp tiếng Hàn: học tại Phòng 8/khu 1 (Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT)

- Các lớp không có lịch học ngày 11/05/2015 sẽ khai giảng bổ sung vào ngày 18/05/2015 (thời khóa biểu cập nhật sau)

Thoi khoa bieu K75-page-001 Thoi khoa bieu K75-page-002 Thoi khoa bieu K75-page-003 Thoi khoa bieu K75-page-004

 

Phat thuong AVTE

Đại diện Ban Giám đốc phát thưởng cho học viên lớp tiếng Anh Trẻ em

Nhằm khuyến khích cho học viên nỗ lực và phấn đấu trong học tập, Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ phát thưởng cho học viên các lớp Anh văn Trẻ em có thành tích tốt trong học tập. Giáo viên là người trực tiếp đánh giá trong suốt quá trình học tập đồng thời kết hợp với kết quả  kiểm tra cuối lớp do Trung tâm tổ chức để chọn 5 học viên xuất sắt nhất của lớp.

ĐẠI DIÊN BAN GIÁM ĐỐC PHÁT THƯỞNG CHO HỌC VIÊN

Phat thuong AVTE IMG_1270   IMG_1268

thu khoa

Thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ cho thí sinh thi đạt trong kỳ thi cấp phát chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia như sau:

- Thời gian:

+ Khóa 65, ngày thi 08/02/2015: từ ngày 20-24/04/2015 và 04-08/05/2015

+ Khóa 66, ngày thi 12/04/2015: liên hệ nhận chứng chỉ vào 23/06/2015

+ Các khóa thi trước và thí sinh nhận không đúng vào thời gian trên sẽ nhận vào thứ sáu hàng tuần (giờ hành chánh)

- Địa điểm:

Văn phòng  Trung tâm Ngoại ngữ:  Khu 2-ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ

thu khoa

Thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ cho thí sinh thi đạt trong kỳ thi cấp phát chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia như sau:

- Thời gian:

+ Khóa 65, ngày thi 08/02/2015: từ ngày 20-24/04/2015 và 04-08/05/2015

+ Khóa 66, ngày thi 12/04/2015: liên hệ nhận chứng chỉ vào 23/06/2015

+ Các khóa thi trước và thí sinh nhận không đúng vào thời gian trên sẽ nhận vào thứ sáu hàng tuần (giờ hành chánh)

- Địa điểm:

Văn phòng  Trung tâm Ngoại ngữ:  Khu 2-ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ