Entries by Đức Võ

Khai giảng chương trình giảng dạy tiếng Hàn, ưu đãi từ 25%…

  Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ thông báo khai giảng: Chương trình giảng dạy tiếng Hàn_Trung tâm Ngoại ngữ, Đại học Cần Thơ Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Hàn phục vụ nhu cầu du học, làm việc và nâng cao trình độ, Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại […]