Entries by Duy Minh

Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học phần ngoại ngữ căn bản cho sinh viên khóa 43

Sinh viên Khóa 43 được miễn tham dự kiểm tra và được xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ khi có một trong các Chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B, C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ […]

Thông báo v/v tổ chức thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia vào tháng 08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 80 vào tháng 08/2017 như sau: – Chi tiết: Xem file đính kèm – Thông tin tham khảo về kỳ thi: Xem tại […]

Kết quả thi cuối khóa các lớp Tiếng Anh Tổng quát – Khóa 102

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên kết quả thi cuối khóa các lớp Tiếng Anh Tổng quát Khóa 102 - Xem tại đây – Ngày khai giảng Khóa 106: 31/07/2017 (học viên đăng ký học trước ngày khai giảng 1 tuần) – Tham khảo thông tin về các lớp […]