Entries by Duy Minh

Thông báo khai giảng khóa 84, ngày 22-02-2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng khóa mới như sau: 1. Ngày khai giảng: 22-02-2016 2. Danh mục lớp và học phí: Chọn theo đường dẫn này 3. Chương trình ưu đãi: – Chương trình ưu đãi đặc biệt giảm đến 50% học phí cho học viên […]