Entries by Duy Minh

Thông báo khai giảng lớp Ôn thi Cambridge FLYERS ngày 26/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Quý Phụ huynh và học viên về việc tổ chức lớp Ôn thi chứng chỉ Cambridge trình độ FLYERS như sau: 1. Đối tượng: Học viên hoàn thành chương trình tiếng Anh thiếu nhi từ lớp 5B (Let’s Go 5B) 2. Thông tin khóa học: -   Thời […]

Khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh 6 bậc Việt Nam (A2, B1, B2) tháng 08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên cao học, nghiên cứu sinh, giáo viên và người học có nhu cầu về việc khai giảng lớp Ôn thi tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam (bậc 2-A2; bậc 3-B1; bậc 4-B2) như sau: 1. Ngày khai giảng: 28/08/2017 2. Thông […]

Thông báo khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ A, B, C Quốc gia tháng 09/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tháng 09/2016 như sau: 1. Ngày khai giảng và tổ chức thi:  - Ngày khai giảng: 05/09/2017  - Ngày tổ chức thi dự kiến: 15/10/2017 (Đăng ký thi từ 25/09/2017 đến 06/10/2017) […]

Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học phần ngoại ngữ căn bản cho sinh viên khóa 43

Sinh viên Khóa 43 được miễn tham dự kiểm tra và được xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ khi có một trong các Chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B, C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ […]

Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 106, khai giảng ngày 05/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ em khóa 106, cụ thể: – Khai giảng: 05/08/2017 – Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật, khóa học 9 tuần – Phòng học các lớp Tiếng Anh trẻ […]

Thông báo v/v tổ chức thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia vào tháng 08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 80 vào tháng 08/2017 như sau: – Chi tiết: Xem file đính kèm – Thông tin tham khảo về kỳ thi: Xem tại […]