Entries by Đặng Giàu

Thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ thi ngày 20-12-2015

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ cho thí sinh thi đạt kết quả thi cấp phát chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc ngày 20-12-2015 như sau: – Thời gian: + Khóa 70, ngày thi 20-12-2015: từ 22-02-2016 đến 04-03-2016 + Các khóa thi trước và thí sinh nhận không đúng […]

Thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc phát chứng chỉ Ngoại ngữ cho thí sinh thi đạt trong kỳ thi cấp phát chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia như sau: – Thời gian: + Khóa 65, ngày thi 08/02/2015: từ ngày 20-24/04/2015 và 04-08/05/2015 + Khóa 66, ngày thi 12/04/2015: liên hệ nhận chứng […]