Entries by Đặng Giàu

Tổng khai giảng các lớp tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh cuối tuần ngày 17/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Phụ huynh và học viên về việc tổng khai giảng các lớp tiếng Anh Trẻ em như sau: 1. Tổng khai giảng: – Thứ bảy, ngày 17-12-2016 – Thời gian học: 2 buổi/tuần (thứ bảy, CN); 9 tuần/ khóa - BUỔI SÁNG: Ca 1: 07:15 – […]

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ A, B, C Quốc gia cho đợt thi tháng 02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tháng 11/2016 như sau: 1. Ngày khai giảng và tổ chức thi:  - Ngày khai giảng: 20/12/2016  - Ngày tổ chức thi: 19/02/2017 (Đăng ký thi từ 09/01/2017 đến 20/01/2017) […]